Podlogi Drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ 3. 8. 1. OKREŚLANIE ŚREDNIC PRZEWODÓW KANALIZACY]NCH W SIECI WEWNĘTRZNEJ Przewody odpływowe łączące się ze sobą powinny w zasadzie przechodzić w przewody o większej średnicy. Dla nieruchomości ponad 3000 m2 powierzchni oraz w razie znaczniejszego odpływu wód ściekowych, dobór średnic przewodów należy uzasadnić obliczeniem, licząc natężenie miarodajne deszczu 130 lisek ha. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W części opisowej projektu należy kolejno podać: – zadania (opis budynku, bloku, wyposażenia sanitarne, gęstość zaludnienia, norma odprowadzenia ścieków na 1 osobę, współczynnik nierównomierności dobowej itd. ); – system kanalizacji (rozdzielcza, ogólnospławna), rodzaj ścieków, oczyszczanie ścieków itd. ; – maksymalny sekundowy odpływ; – schemat kanalizacji (przepływ ścieków od przyborów do spustów, dalej do sieci podwórzowej i miejskiej znajdującej się na ul. NN, w miejscu na pikiecie X itd. ); – średnice i spadki przewodów (sposób obliczeń, napełnienie przewodów, prędkość przepływu ścieków, spadki przewodów itd. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Na rozwinięciach i profilach sieci kanalizacyjnej podaje się położenie wszystkich przewodów kanalizacyjnych, poziom terenu na trasie ułożonego przewodu, spadek tego ostatniego, uzbrojenie itd. Na planach jak wyżej wspomniano, powinny być naniesione: wysokość kondygnacji (rzędne) najniżej położonej skanalizowanej sutereny, poziomy podwórza, głębokość fundamentów budynku itp. Na profilach umieszcza się wyprowadzenie pionów wentylacyjnych ponad dach, połączenie ich z przewodami pionowymi (spustowymi) z zaznaczaniem średnic (rzędne wszystkich przewodów kanalizacyjnych rozumie się jako rzędne spodów kanału, nie osi, jak w przewodach wodociągowych). Przybory- oznaczamy tak jak je widać, stojąc twarzą do przewodu spustowego; wszystkie przybory leżące po lewej stronie przewodu spustowego, rysujemy po jego lewej stronie. Na rozwinięciach obowiązują wymiary pionowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Napęd wibratorów przyczepnych działających zazwyczaj na zasadach siły odśrodkowej może być elektryczny, bądź silnikiem spalinowym lub w przypadku wzbudników hydrodynamicznych turbiną powietrzną. Najczęściej jednak stosowane są wibratory przyczepne o napędzie elektrycznym. Są one produkowane jako urządzenia o normalnej częstotliwości (ok. 3000 min-l) lub też niskiej albo wysokiej częstotliwości, przy czym te ostatnie najczęściej zasilane są przez transformatory częstotliwości prądu. Przemysłową seryjną produkcję wibratorów przyczepnych mających zastosowanie w pośredniej technice wibrowania przy formowaniu wyrobów i konstrukcji budowlanych można ogólnie sklasyfikować w następujących grupach: – wibratory przyczepne elektromechaniczne niskiej i normalnej częstotliwości, – wibratory przyczepne elektromechaniczne wysokiej częstotliwości, – wibratory przyczepne pneumatyczne wysokiej częstotliwości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Formowanie przy wibrowaniu powierzchniowym W metodach zagęszczania powierzchniowego drgania przekazywane są na mieszankę betonową od góry przez płytę roboczą urządzenia wibracyjnego Występuje tu wspólne działanie drgań i ciśnienia wywołanego ciężarem urządzenia wibracyjnego. Zależnie od wielkości nacisku rozróżnia się wibrowanie powierzchniowe o nacisku (w oddziaływaniu statycznym) do 10 G/cm2, wibrotłoczenie o nacisku do 200 G/cm2 i wibroprasowanie o nacisku rzędu 1000 i więcej G/cm2. W tych dwóch ostatnich systemach stosowane są specjalne układy wibracyjne z reguły o indywidualnym zastosowaniu. Powszechne zastosowanie znalazły urządzenia stosowane przy wibrowaniu powierzchniowym. Są to wibratory powierzchniowe stanowiące płytę wibracyjną z zamocowanym na niej wibratorem przyczepnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W przypadku projektu w Maine autor mieszkał w sąsiedztwie i trzymał w swoim domku charety, prezentacje i warsztaty. Ilustracja: Dostosowane przez Stoltze Design z rysunku autorstwa Russella Prestona. Obraz Zbyt często zaangażowanie społeczne może być postrzegane jako refleksja, prowadzona w sposób nudny i nieuczciwy. Ale czy zawsze musi tak być. W tym artykule z SpringBook Issue ArchitectureBoston, oryginalnie zatytułowanym Daj radość: strategie zaangażowania społecznego w erze Twittera . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Było wiele prób badania fotografii w skali Big Data . Weźmy na przykład liczne i dobrze nagłośnione projekty autorstwa Big Man Lab z Lev Manovich. Najwyraźniej, wykorzystanie wyników jednego badania z ogromnego internetowego archiwum fotografii do wyciągnięcia wniosków na temat społeczeństwa jako całości, nie jest dobrym pomysłem. Można śmiało powiedzieć, że nasze społeczeństwo nie jest równomiernie reprezentowane w Internecie: 19-letnia kobieta może codziennie zamieszczać swoje selfie, ale nie oznacza to, że to samo dotyczy sześćdziesięciopięcioletniego mężczyzny. To powiedziawszy, możemy dowiedzieć się wiele o miastach i ich mieszkańcach na podstawie wyników takich badań. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Jo.
O Morgado Architekci: SARAIVA + ASSOCIADOS Lokalizacja: Aldeia de Juso, Cascais, Portugalia Rok wydania: 2012 Zdjęcia: Jo.
O Morgado + 15 5,000 m2Casais.
Engenharia e Construç.
O, obecny Projekt obejmuje budowę architektoniczną jednostki opieki zdrowotnej o średnim i długim pobycie oraz świadczeń z tytułu rekonwalescencji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘izolacja podłogi’

OBLICZANIE PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ WEWNETRZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Nico Saieh Pierwszym pawilonem narodowym, który odwiedziliśmy był pawilon Rosji, którego kuratorem był Siergiej Tchoban.
Wystawa zaprojektowana przez SPEECH Techoban / Kuznetsov (Sergei Tchoban, Sergey Kuznetsov, Marina Kuznetskaya, Agniya Sterligova) prezentuje Centrum Innowacji Strolkovo, nowy projekt, którego celem jest skoncentrowanie kapitału intelektualnego wokół pięciu klastrów (IT, Biomed, Energy, Space, Nuclear Tech), z projektami Davida Chipperfielda, SANAA, OMA, Herzog & de Meuron, Stefano Boeri, SPEECH, Valode & Pistre architectes i Mohsena Mostafaviego (więcej szczegółów na temat samego projektu w przyszłym artykule).
Ciekawy projekt, szczegółowo przedstawiony z mnóstwem informacji, ale niewidoczny w przestrzeni pawilonu.
Seria kodów QR owija wnętrze rosyjskich przestrzeni pawilonowych, a wszystko, co możesz poczuć na początku, to światło i przestrzeń.
Przy wejściu dostaniesz tablet, a po pawilonie będziesz przeglądać te kody, aby uzyskać informacje o Strolkovo. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »