Podlogi Drewniane
Just another WordPress site

Obiekt jak budynek

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Nie ulega wątpliwości, że jednym z podstawowych warunków do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej jest elastyczność przedsiębiorcy, jego umiejętność przystosowywania si ę do zmieniających się warunków. Rzecz dotyczy również zagadnień logistycznych, a ściślej wygospodarowania dogodnego miejsca, przystosowanego do uruchamiania i kontynuowania produkcji czy też świadczenia usług. To właśnie trudności lokalowe często mogą stanąć na drodze do rozwoju biznesu. Aby temu zaradzić tworzone są warunki do prowadzenia działalności w pomieszczeniach, których powstanie nie jest determinowane utratą zbyt dużej ilości czasu i pieniędzy. Chodzi w tym wypadku o hale, konstrukcje stalowe, których montaż daje gwarancję szybkiego kontynuowania właściwej działalności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sposób na ścieki

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

526a2e4053d10_o1Nie wszystkie gospodarstwa domowego znajdują się na terenach objętych do tej pory siecią kanalizacyjną. Często jest również tak, że wiele z nich, z uwagi na znaczące oddalenie od obszarów wystarczająco zurbanizowanych, raczej nie może liczyć, by takie skanalizowanie w najbliższych kilku latach miało je objąć. Dlatego właściciele takich nieruchomości zmuszeni są do radzenia sobie w tej dziedzinie na własną rękę. Nie wszyscy są zwolennikami korzystania z szamba czy budowy oczyszczalni drenażowych. To pierwsze rozwiązanie jest nisko opłacalne, natomiast drugie uznawane jest słusznie za mało ekologiczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Cechy brusów klejnych

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Do ujemnych cech brusów klejnych należy ich nieco zmniejszona wytrzymałość. Drugą wadą ścianek z brusów klejonych w naszych warunkach jest nierozwinięta produkcja elementów klejonych, nie pozwalająca na razie na szersze ich stosowanie w praktyce. Także nie wiadomo jeszcze, jak takie ścianki zachowywać się będą po upływie dłuższego czasu. Ostrożność zatem nakazuje ograniczanie na razie ich stosowania tylko do budowli tymczasowych, pomocniczych. Dolne końce brusów ścianki szczelnej drewnianej zwykle zaostrza się w klin. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wpustowi, wykonanemu w jednym brusie,

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Wpustowi, wykonanemu w jednym brusie, w sąsiednim brusie odpowiada ż e b e r ko (pióro), które ma zwykle wymiary o parę milimetrów mniejsze od wymiarów wpustu. Zeberka mogą być w ł as n e, tzn. wyrobione z tego samego elmentu drewna co i brus, albo też o b c e, tzn. wykonane z innego elementu drewna, nieraz z lepszego gatunku drzewa niz same brusy sosnowe (rys. 6-4?e i f). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries