Podlogi Drewniane
Just another WordPress site

schody spiralne

Posted in Uncategorized  by admin
May 17th, 2017

Przy wymiarowaniu przekrojów płyty i konstruowaniu schodów spiralnych należy kierować się podanymi niżej wytycznymi: 1. Przyjmując grubość płyty spirali trzeba mieć na uwadze, że niezależnie od zginania względem osi a narażona jest ona na skręcanie (moment M), zginanie względem osi y (My) oraz w górnej połowie wysokości spirali podlega rozciąganiu silą N, mającą największą wartość w miejscu zamocowania płyty, przy czym: M. .L a; M ,,; My j v ; N ,,. 2. Moment MG< jest w pewnym stopniu analogiczny do momentu wywołującego zginanie zwykłej płyty obustronnie zamocowanej na podporach, dlatego też w zależności od sposobu zamocowania i spodziewanych możliwości obrotu poprzecznego przekroju podporowego należy stosować odpowiednio większe podłużne zbrojenie dolnej strefy płyty niż wynikałoby to z teoretycznych potrzeb wytrzymałościowych, które pochodzą z założenia całkowitego zamocowania płyty na podporach. Zazwyczaj płytę na całej jej długości zbroi się dołem i górą stalą o jednakowym przekroju, odpowiadającym warunkom wytrzymałościowym rozciąganej strefy przekroju pracującego w najniekorzystniejszych warunkach. 3. Moment M powoduje skręcanie płyty. Wartość tego momentu jest na ogół stosunkowo nieznaczna i nie ma poważnego wpływu na naprężenia i konieczność dozbrojenia. 4. Moment My powoduje zginanie płyty względem osi y i pomimo że jest znacznie większy od momentu M, nie wywiera na ogół decydującego wpływu na przekrój stali, gdyż ramię sił wewnętrznych jest duże. 5. Ściśle biorąc, przekrój płyty w płaszczyźnie osi et: i Y należałoby obliczać na zginanie dwukierunkowe. Do praktycznych celów całkowicie wystarczające jest obliczenie zbrojenia znajdującego się przy dłuższych bokach prostokątnego przekroju poprzecznego, na działanie max MG

Comments Off

Obiekt jak budynek

Posted in Uncategorized  by admin
December 28th, 2016

Nie ulega wątpliwości, że jednym z podstawowych warunków do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej jest elastyczność przedsiębiorcy, jego umiejętność przystosowywania si ę do zmieniających się warunków. Rzecz dotyczy również zagadnień logistycznych, a ściślej wygospodarowania dogodnego miejsca, przystosowanego do uruchamiania i kontynuowania produkcji czy też świadczenia usług. To właśnie trudności lokalowe często mogą stanąć na drodze do rozwoju biznesu. Aby temu zaradzić tworzone są warunki do prowadzenia działalności w pomieszczeniach, których powstanie nie jest determinowane utratą zbyt dużej ilości czasu i pieniędzy. Chodzi w tym wypadku o hale, konstrukcje stalowe, których montaż daje gwarancję szybkiego kontynuowania właściwej działalności. Ważne, by przedsiębiorstwo, które tworzy takie konstrukcje stalowe dysponowało odpowiednim doświadczeniem i ludźmi, potrafiącymi zagwarantować prawidłowe wykonanie obiektu, zapewnić jego pełną funkcjonalność. Tak, by nic nie stało na przeszkodzie w świadczeniu usług na rzecz naszych klientów.

Comments Off

« Previous Entries